Bijenhotels aangelegd door Soontiëns Stadsnatuur

Soontiëns Stadsnatuur wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wilde bijenstand en legt daarom bijenhotels aan. In combinatie met de biodiversiteitsborder™ draagt een bijenhotel bij aan de instandhouding van de solitaire bij, zelfs in een stedelijke omgeving. Soontiëns Stadsnatuur denkt niet alleen aan bijen, maar zorgt ook voor nestgelegenheid voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.

Rosse metselbij in een bijenhotel.

Onderzoek

Onderzoek heeft aangetoond dat het niet goed gaat met de wilde bijen stand. Deze solitaire bijen zijn voor hun voedsel afhankelijk van specifieke stuifmeel- en nectarproducerende planten en stellen bepaalde eisen aan nestgelegenheid (die ook nog eens in de buurt van voedselbronnen moet liggen). Door o.a. verharding, regelmatig omgewoelde aarde en opruimen van plantenresten (oude stengels etc.) in plantsoenen zijn er in steden steeds minder mogelijkheden voor bijen om nesten te maken. Ook blijkt uit onderzoek dat de achteruitgang van solitaire bijen te maken heeft met de achteruitgang van de diversiteit van planten.

Bestuiving

Bijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van planten. Naast de bestuiving, dragen zij door het overbrengen van genen bij aan de genetische variatie en daarmee aan de vitaliteit van planten. Verscheidenheid in de bijenpopulatie kan daarom gezien worden als een kenmerk van ecologische kwaliteit (‘Wilde bijen in het stedelijke groen’ – A. Koster 2000 (Alterra rapport 048)).

Biodiverse tuin met bijenhotel.

Een biodiverse tuin waar veel te beleven valt

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN