Klimaatadaptatie van stedelijke omgevingen

Op plekken waar veel steen en beton aanwezig is (met name stedelijke gebieden) worden de effecten van klimaatverandering meestal nog versterkt door de afwezigheid van stedelijk groen. Bebouwing en bestrating kunnen de hitte in de zomer verergeren. Ook kan droogte of juist wateroverlast door hevige regenval toenemen. Soontiëns Stadsnatuur zet zich in voor klimaatadaptatie in dit soort stedelijke omgevingen door de buitenruimte te vergroenen. Zoekt u een partner die u kan helpen met advies, ontwerp of aanleg van een groenproject? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

Buurtnatuur: magical garden.

Hitte-eilanden

Stedelijke gebieden met veel bebouwing en weinig groen kunnen ware hitte-eilanden worden tijdens warme periodes. Het wordt daar dan nóg warmer dan het elders als is. Inmiddels weet men wel dat door meer groen aan te brengen in de omgeving, dit hitte-eiland effect kan worden tegengegaan. Vaak lijkt er op het eerste gezicht geen plaats voor of weten bedrijven en instanties niet goed hoe dit aan te pakken. Soontiëns Stadsnatuur kan u hierin uitstekend adviseren en helpen bij het ontwerp van nieuw stedelijk groen. Denk bijvoorbeeld aan groene gevels, groene daken en daktuinen, maar ook het plaatsen van groen op de juiste plek en in de juiste vorm.

Wateroverlast

Ook intensere, extremere regenbuien zijn een gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd neemt de verstening van stedelijk gebied toe. Veel tuinen liggen vol met tegels en dat zorgt ervoor dat het hemelwater niet goed de grond in kan trekken. Door tuinen en pleinen te “onttegelen” en om te ruilen voor meer groen, trekt het water beter weg. Bovendien vangen planten en bomen ook water op en houden ze dit ook langer vast. In periodes van droogte zal dat water langzaam verdampen, wat ook weer verkoeling zal geven op warme dagen.

Klimaatadaptatie: zorg dat de waterhuishouding in orde is

Door te investeren in groene infrastructuur zoals groene daken, groene gevels, regentuinen en parken, wordt de afvoer naar het soms toch al overbelaste rioolstelsel verminderd. Dat komt doordat groene elementen regenwater absorberen en zorgen voor een betere infiltratie van water in de bodem. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld denken aan waterdoorlatende bestrating op parkeerplaatsen en pleinen, de aanleg van wadi’s en retentiegebieden. Ook is het mogelijk om regenwaterafvoer te scheiden van het rioolstelsel, zodat het regenwater kan worden opgevangen en hergebruikt voor irrigatie of infiltratie.

Bestrating met aquaflow waterpasserende parkstenen voor waterberging.
Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN