Groen design in de stad

Soontiëns Stadsnatuur werkt regelmatig aan innovatieve groenprojecten in stedelijk gebied. Daarbij werken we regelmatig samen met verschillende designers en ontwerpbureaus. Zo hebben we voor de Dutch Design Week meegewerkt aan verschillende pilots. Ontwerpers worden bijvoorbeeld gevraagd om een mooi plan te bedenken voor de (her)inrichting van bepaalde stadselementen. Wij spelen daarbij een adviserende en uitvoerende rol.

Magical garden: buurtnatuur voor meer groen in de woonwijk.

Het Pop-up park in Den Bosch is een mooi voorbeeld van groen design in de stad. De gemeente Den Bosch wilde graag iets doen met de wens van veel bewoners en bezoekers van de stad, om meer groen te realiseren in het centrum. Met een tijdelijk Pop-up park kon heel goed worden bekeken hoe men zoiets kan realiseren. Mensen kunnen het ervaren en hun mening erover geven.

Dat plan heeft geresulteerd in een tijdelijk park op het Burgemeester Loeffplein, normaliter een kaal plein met veel beton en steen. Er ontstond een plek om te ontspannen voor de omwonenden en de bezoekers, compleet met bomen, struiken, planten, speelelementen en zitgelegenheden.  en men kreeg een concreet beeld van hoe de biodiversiteit en de leefbaarheid in de stad verbeterd kan worden.

De reacties waren enthousiast; de enige klacht ging over het tijdelijke karakter van het pop-up park. Een mooi compliment en hét bewijs dat er echt behoefte is aan stedelijk groen!

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN