soontiens-groene-schoolpleinen2-kopieren

Wadi bij een groen schoolplein met dakafwatering.