DOORNTUIN: BLOEIENDE ONTMOETINGSPLEK

In de zomer van 2011 nam de Stichting Doornakkers in Eindhoven het initiatief om van een braakliggend terrein bij nieuwe wijk Berkelbosch een gezamenlijke buurttuin te maken. Het doel van deze tuin was elkaar ontmoeten, samen te tuinieren en een plek voor kinderen te creëren om te spelen.

Soontiëns Stadsnatuur heeft een coördinerende rol gespeeld in de ontwikkeling van de Doorntuin en de nodige praktische ondersteuning gegeven. Directeur Martijn van de Loo is vanaf het begin betrokken bij de initiatiefgroep. Op de eerste werkdag begin 2012 en verschillende keren daarna hebben de enthousiaste vrijwilligers hulp gekregen van Soontiëns met machines voor het zware grondwerk, advies over aanplanten en extra mankracht.

Biodiversiteit

De nieuwe Doorntuin is niet alleen een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners geworden, maar ook allerlei soorten insecten weten de tuin inmiddels te vinden. Zo zijn er al verschillende vlinders, waaronder de koninginnepage, gesignaleerd. Zo levert de tuin een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. In de tuin staat een biodiversiteitsmeter om de stand van o.a. vogels, vlinders en zoogdieren aan te geven.

De nieuwe Doorntuin

In maart 2013 is de Doorntuin onder begeleiding van Soontiëns Stadsnatuur verhuisd naar een nieuwe locatie, omdat op de oude locatie gebouwd ging worden. De verwachting is dat de tuin op de nieuwe lokatie zeker nog een aantal jaar kan blijven bestaan.

De nieuwe tuin is aangeplant met verschillende bloeiende vaste planten, ingezaaid met wilde bloemen en de bakken voor het biologisch kweken van eigen groenten zijn ook weer in gebruik genomen. Er is een grote speelbak met echt beeldenzand en een waterpomp aangelegd. Het onderhoud van de tuin wordt door de buurtbewoners zelf gedaan.

Foto’s: Nelly Vriend, Paulien Beelen en Soontiëns Stadsnatuur

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN