Ontwerp van groen voor klimaatadaptatie nieuwe Emmasingel.