De Schelp ontwerp voor een groenblauw schoolplein.