Natuur op bedrijventerreinen

Soontiëns Stadsnatuur zet zich graag in voor het verhogen van natuurbeleving op bedrijventerreinen. Dat maakt het immers tot een prettigere werkomgeving. Door het aanbrengen van biodiversiteitsborders en groene gevels kunnen de natuurwaarden op een bedrijventerrein sterk toenemen en dat is goed voor mens én dier!

Door middel van artist’s impressions kan Soontiëns Stadsnatuur in één oogopslag laten zien hoe een bedrijventerrein er na vergroening uit zal zien. Zo maakten wij in samenwerking met Alterra-Wageningen University and Research Centre voor Forbo Eurocol in Zaanstad een notitie waarin werd uitgewerkt hoe natuurwaarden op het bedrijventerrein versterkt kunnen worden én hoe het terrein ook voor de medewerkers een prettigere omgeving wordt om te werken en te verblijven. In deze notitie werden ter illustratie artist’s impressions verwerkt. Ook voor bedrijventerreinen in Den Haag, Utrecht en Zoetermeer maakte Soontiëns Stadsnatuur dergelijke artist’s impressions.

DUURZAME BEPLANTING

Soontiëns Stadsnatuur legde in het voorjaar van 2011 een biodiversiteitsborder™ en groengevel aan op het terrein van het Kempisch Bedrijvenpark. Het KBP is een duurzaam bedrijventerrein, dat betekent dat vanaf de aanleg tot inrichting rekening is gehouden met duurzaamheid. Zo is er op het KBP ook een pilotproject voor het opvangen van fijnstof. Door het planten van een bepaald type beplanting en een speciale plantwijze zorgt het groen voor de afvang van fijnstof.

BIJDRAGE AAN BIODIVERSITEIT

In de biodiversiteitsborder™ die door ons is aangelegd op het KBP is gezorgd voor zowel schuilgelegenheid voor dieren, als voedselplanten en drinkwater in de vorm van een vijver. De vijver biedt daarnaast leefgelegenheid aan allerlei waterleven. Ook werd er een insectenhotel aangelegd tegen de wand naast de border. In de border zijn zoveel mogelijk verschillende nectar- en stuifmeelplanten opgenomen die belangrijk zijn voor wilde bijen, die hun nesten maken in het insectenhotel. De biodiversiteitsborder™ had meteen resultaat: nog geen twee maanden na aanleg werden de rupsen van de koninginnepage gesignaleerd!

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN