Groene bedrijventerreinen

Soontiëns Stadsnatuur zet zich graag in voor het verhogen van natuurbeleving op bedrijventerreinen. Dat maakt het immers tot een prettigere werkomgeving. Traditioneel zijn bedrijventerreinen vaak betonnen kolossen en is er weinig groen te vinden. Gelukkig is dat aan het veranderen; steeds meer bedrijven en gemeenten hebben in de gaten dat een groen bedrijventerrein zeer gewaardeerd wordt door de werknemers. Ze ervaren minder stress, maken er graag een wandeling in de pauze en halen ook inspiratie uit de natuur op een groen bedrijventerrein. Door het aanbrengen van biodiversiteitsborders en groene gevels kunnen de natuurwaarden op een bedrijventerrein sterk toenemen en dat is goed voor mens én dier!

Bedrijventerreinen

Groen bedrijventerrein met Soontiëns Stadsnatuur

Door middel van artist’s impressions kan Soontiëns Stadsnatuur in één oogopslag laten zien hoe een bedrijventerrein er na vergroening uit zal zien. In samenwerking met Alterra-Wageningen University and Research Centre bijvoorbeeld, maakten wij voor Forbo Eurocol in Zaanstad een notitie. Daarin werd uitgewerkt hoe natuurwaarden op het bedrijventerrein versterkt kunnen worden én hoe het terrein ook voor de medewerkers een prettigere omgeving wordt om te werken en te verblijven. In deze notitie werden ter illustratie artist’s impressions verwerkt. Ook voor bedrijventerreinen in Den Haag, Utrecht en Zoetermeer maakte Soontiëns Stadsnatuur dergelijke artist’s impressions.

DUURZAME BEPLANTING

Soontiëns Stadsnatuur legde in het voorjaar van 2011 een biodiversiteitsborder™ en groengevel aan op het terrein van het Kempisch Bedrijvenpark. Het KBP is een duurzaam bedrijventerrein. Dat betekent dat van aanleg tot inrichting rekening is gehouden met duurzaamheid. Zo is er op het KBP ook een pilotproject voor het opvangen van fijnstof. Door het planten van een bepaald type beplanting en een speciale plantwijze zorgt het groen voor de afvang van fijnstof.

EEN GROEN BEDRIJVENTERREIN DRAAG BIJ AAN BIODIVERSITEIT

In de biodiversiteitsborder™ die door ons is aangelegd op het KBP, is gezorgd voor zowel schuilgelegenheid voor dieren als voedselplanten en drinkwater in de vorm van een vijver. De vijver biedt daarnaast leefgelegenheid aan allerlei waterleven. Ook werd er een insectenhotel aangelegd tegen de wand naast de border. In de border zijn zoveel mogelijk verschillende nectar- en stuifmeelplanten opgenomen die belangrijk zijn voor wilde bijen, die hun nesten maken in het insectenhotel. De biodiversiteitsborder™ had meteen resultaat: nog geen twee maanden na aanleg werden de rupsen van de koninginnenpage gesignaleerd!

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN