Basisschool De Schelp

2017; ontwerp en realisatie

Wat we hebben gedaan

Heggen: Het balspelgedeelte is gehandhaafd en door middel van heggen eromheen vergroend.

Hergebruik speeltoestellen: Bestaande duikelrekken zijn “ingepakt” met groen, bedoeld om insecten te lokken. Er zijn zitstammetjes bij geplaats zodat de kinderen rustig kunnen zitten en ontdekken wat er allemaal leeft.

Regenwaterinfiltratie: Het hemelwater is afgekoppeld en overbodige bestrating is verwijderd. Het regenwater kan nu infiltreren in de bodem.

Klimgroen: draden voor klimgroen naar gevel gespannen voor een maximaal groen effect. De paal waaruit de klimdraden zijn gespannen staat in een “vogelzuil”, dit is een gesnoeide zuil van vogelvriendelijke bes dragende struiken met bloesem die schuil- en nestgelegenheid bieden.

Groeiplaatsverbetering bomen: de groeiplaats van de bestaande bomen is verbeterd door te ontharden en door aanleg van een vlonderpad, welke uitkomt in de bestaande zandbak.

Groen schoolplein met paaltjes en draden voor klimgroen.
Speeltoestellen geïntegreerd in groen schoolplein.
Groen schoolplein basisschool De schelp.
De Schelp ontwerp voor een groenblauw schoolplein.

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN

Groen schoolplein met bloemenmengsels en paaltjes voor een avontuurlijk pad.