Monitoring Flora en Fauna

Monitoring natuurwaarden en ecologische quickscans

Soontiëns Ecology verzorgt zowel langdurige monitoring met tussentijdse rapportages, als eenmalige onderzoeken in de vorm van quickscans bij ruimtelijke ingrepen. Bij ruimtelijk ontwikkeling is een quickscan naar beschermde flora en fauna vaak verplicht. In andere gevallen kan een monitoring van natuurwaarden over een langere perioden gewenst zijn.

Quickscan Flora en Fauna

Op uw verzoek voeren wij een quickscan Flora en Fauna uit. Een ecologische quickscan is een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet en is verplicht bij ruimtelijke ingrepen. De quickscan is bedoeld als een oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. De resultaten van het veldbezoek worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet (met ingang van 1 juni 2016, voorheen Flora- en faunawet). Hieruit volgt een rapport met aanbevelingen over de eventuele stappen die ondernomen dienen te worden.

Monitoring natuurwaarden over een langere periode

Naast een quickscan is een langere periode van monitoring mogelijk. Met een plan op maat kunnen wij de natuurwaarden in een bepaald gebied in kaart brengen en ontwikkelingen volgen. Naar wens worden hier tussentijdse rapportages over gedaan. Hieraan kan een advies over de inrichting van het gebied gekoppeld worden. Ook kunnen wij de uitvoerende werkzaamheden die hieruit voortvloeien voor onze rekening nemen.

Onze specialisaties zijn amfibieën, reptielen, bosecologie en stedelijke ecologie.

EPMAC: Europees monitoringsprogramma amfibieën

Jaarlijkse organiseert Soontiëns Ecology is samenwerking met diverse internationale organisaties EPMAC: een langlopend monitoringsprogramma van amfibieën in Polen, Frankrijk en Spanje.

Contact
Actueel
  • Samenspeelplein Eindhoven

    Samenspeelplein Eindhoven

    Bij Spilcentrum De Keverberg legden wij dit jaar een samenspeelplein aan. Kinderen met en zonder handicap worden op dit groene schoolplein gestimuleerd om samen te spelen en te leren.

    Lees meer...

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN:

veel_meer_dan_een_tuincentrum

Soontiëns Tuincentrum

U kunt bij ons terecht voor alles wat met tuinen en tuinieren
te maken heeft. Met 500 verschillende soorten vaste planten en een groot
assortiment bomen en heesters vindt u bij ons zeker wat u zoekt.
Wij zijn niet voor niets het groenste tuincentrum van Eindhoven! Wij
adviseren u graag over welke planten het beste in uw tuin passen.

img-hoveniers

Soontiëns Hoveniers

Soontiëns Hoveniers regelt alles voor de tuin, van
tuinontwerp tot aanleg en onderhoud, onder één dak. Wij
gaan hierbij uit van uw wensen en vertalen dit naar een
tuinontwerp en beplantingsplan. De grootte van de tuin is
niet van belang: geen tuin is voor ons te klein en geen
project te groot.

img-stadsnatuur

Soontiëns Boomverzorging

Onderhoud van bomen is een specialisme. Onze
gecertificeerde boomverzorgers kunnen alle soorten
werkzaamheden op het gebied van bomen voor u
uitvoeren, inclusief boomveiligheidscontrole,
boomeffectanalyse en advies.