Ecologisch onderzoek en advies

Over Soontiëns Ecology

Soontiëns Ecology houdt zich bezig met ecologisch onderzoek en advies in stedelijke gebieden en daarbuiten. Daarnaast hebben wij diverse amfbieënpoelen en faunapassages in beheer en begeleiden wij uitvoerende werkzaamheden op ecologisch gebied.

Soontiëns Ecology is een onderdeel van Soontiëns Stadsnatuur en is voortgekomen uit de interesse en expertise van de eigenaren van Soontiëns.

Onderzoek en advies

Soontiëns Ecology verzorgt ecologisch onderzoek en advies. Onderzoek kan onder andere bestaan uit literatuurstudie, determinatie van inheemse en beschermde soorten en invasieve exoten en monitoring van natuurwaarden over korte of langere perioden. Wij geven advies over de inrichting van landschappen, aangepast op belangrijke soorten die in het gebied (kunnen) leven. Ook kunnen wij adviseren over de aanpak van invasieve exoten, zoals Japanse duizendknoop en watercrassula.

Monitoring natuurwaarden en quickscans

Afhankelijk van uw wensen voeren wij een monitoring uit over een langere periode of een éénmalig onderzoek, in de vorm van een quickscan Flora en Fauna.

Wij zijn gespecialiseerd in amfibieën, reptielen, bosecologie en stedelijke ecologie, maar in ons netwerk zijn ook deskundigen op andere gebieden inzetbaar.

De resultaten van de quickscan of het monitoringsprogramma worden gepresenteerd in een heldere rapportage met de belangrijkste conclusies. Daarnaast kunnen wij u adviseren over te nemen maatregelen of verbeteringen. Wij kunnen eventueel ook uitvoerende werkzaamheden die hieruit voortvloeien voor onze rekening nemen.

Bestrijding invasieve exoten

Soontiëns Ecology biedt hulp bij het herkennen, voorkomen van verspreiding en bestrijding van invasieve exotische plantensoorten, zowel terrestrisch als aquatisch. Daarbij kunnen wij ook ondersteunen in de communicatie naar het publiek, bijvoorbeeld in de vorm van bebording of het organiseren van workshops en presentaties. Wij bieden begeleiding door een ecologisch deskundige en werkprotocollen bij uitvoerende werkzaamheden op terreinen met invasieve exoten.

Voorbeelden van invasieve exotische planten zijn Japanse duizendknoop en watercrassula.

Contact
Actueel
  • Samenspeelplein Eindhoven

    Samenspeelplein Eindhoven

    Bij Spilcentrum De Keverberg legden wij dit jaar een samenspeelplein aan. Kinderen met en zonder handicap worden op dit groene schoolplein gestimuleerd om samen te spelen en te leren.

    Lees meer...

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: