Groen schoolplein basisschool De Korenaar Eindhoven

Groen schoolplein nieuwbouw basisschool De Korenaar Eindhoven

De directeur van BS De Korenaar in Eindhoven is stellig; ‘ons groene schoolplein is een verrijking voor alle kinderen.’

‘Toen besloten werd tot nieuwbouw van de school op een nieuwe locatie werd het realiseren van een groen schoolplein als vereiste gezien. In het ontwerpproces van de 350 leerlingen tellende, nieuwe school is het schoolplein altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Het ontwerp en de aanleg waren financieel een behoorlijk onderdeel van het budget. Gelukkig was het mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van subsidie, waaronder vanuit de provincie Noord-Brabant’, aldus het schoolhoofd.

‘Vanuit een werkgroep binnen de school met daarin een docent die als afstudeeropdracht het onderwerp ‘buitenspelen’ bestudeerde zijn we op zoek geweest naar een partij die onze wensen kon realiseren. We kwamen uiteindelijk uit bij een aanbieder van speeltoestellen en Soontiëns. De uitkomst was duidelijk: met groen als focuspunt en een geweldig ontwerp werden onze wensen vervuld’, vervolgt ze.

”Actief spel, passief spel en kijken’ zijn belangrijke onderdelen van ons schoolplein, bestaande uit twee delen. Juist omdat wij een brede inclusieve doelgroep van kinderen op onze school hebben. Er zijn geen grote vlaktes, er zijn diverse mogelijkheden voor diverse activiteiten, zowel actief als passief. Het hele speelgebeuren is ook beter gekanaliseerd dan op ons vroegere schoolplein. Er zijn verschillende speelplekken en er treedt hierdoor minder verstoring op.

Al in de aanleg is kinderen geleerd dat ze niet overal mogen komen. De jonge aanplant werd in het begin beschermd door rood afzetlint. In stappen zijn deze plekken vrijgegeven. Dus de kinderen weten heel goed waar ze wel- en niet mogen komen. Ook door de Corona is het plein een tijdje niet openbaar toegankelijk geweest. Dit is goed geweest voor het aanslaan van het groen. Het leuke aan het plein is dat er veel eetbaars te vinden is. Kruiden, fruitbomen en zacht fruit, zoals bessen en kruiden.’

Ze vertelt enthousiast: ‘Het heeft nog even tijd nodig, maar in de toekomst zullen we onze eigen oogst gebruiken in de grote keuken van onze school. Met alle leerlingen wordt regelmatig gekookt. Wat is nu leuker dan appelmoes of – flappen te maken met appels van het schoolplein !’

Voor de aanleg van het plein is gebruik gemaakt van half-verharding. Dit bleek achteraf geen gelukkige keuze maar met het nodige meedenken en flexibiliteit van Soontiëns is alles prima opgelost. De hoekige steen is het zg. Aquaflow. Deze vijfhoekige parksteen is een veelzijdige verharding. Deze steen is ontwikkeld voor toepassing op waterbergende funderingen. Vaak wordt deze gecombineerd met het Aquaflow waterbergingssysteem, waardoor een goede afvoer van water is gegarandeerd.

De tuin is zich nog volop aan het ontwikkelen. De vogelhuisjes hangen en het door de imkersvereniging geschonken insectenhotel heeft een mooi plekje gevonden.

Er vinden veel leeractiviteiten plaats op het plein, bijvoorbeeld spelend en bewegend leren. Alle kinderen uit de wijk zijn welkom op onze school. We zorgen ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. In onze aanpak gaan het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden en cognitie hand in hand. Samen spelen en leren vormen de basis van ons schoolklimaat. Dat is voor ons de kern van inclusief onderwijs.

De facilitair beheerder van de school vult aan: ‘ik ben nauw betrokken geweest met de gehele uitvoering van het project. En die samenwerking is prima verlopen. De planning liep naar wens en de afspraken bleven helder.’ Vanuit Soontiëns heeft Giel Hoefnagel bouwkundige en technische zaken aangepakt zoals de realisatie van de houten bruggen.’

‘Met de bouw van de nieuwe school is echt rekening gehouden met klimaatbeheersing. Zonnepanelen op het dak en de afvoer van de twee schoolpleinen is op twee putten na als overstort bij stortbuien geheel afgekoppeld van het riool. De beplanting wordt van water voorzien door een bewateringsinstallatie door middel van druppelslangen. Iets wat echt niet moet worden vergeten’, aldus de beheerder. ‘Planten dienen goed te worden verzorgd als ze willen floreren en daar hoort voldoende water geven gewoon bij. Het is in deze omvang ondoenlijk dit handmatig in te vullen. Dit wil ik echt als welgemeende tip meegeven aan scholen met vergroeningsplannen’.