Bestrijding invasieve exoten

Bestrijding invasieve exoten

Soontiëns Ecology verleent uiteenlopende diensten in het hele proces van bestrijding van invasieve exoten.

Invasieve exoten zijn uitheemse plantensoorten met een woekerend karakter die een bedreiging (kunnen) vormen voor de inheemse biodiversiteit. Planten die als invasief worden beschouwd zijn onder andere: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), watercrassula (Crassula helmsii) en grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides).

Invasieve exoten

Soontiëns Ecology biedt hulp bij het herkennen, voorkomen van verspreiding en bestrijding van invasieve exotische plantensoorten, zowel terrestrisch als aquatisch. Met een doelgerichte aanpak en een helder stappenplan kunnen wij u in elke fase van het proces bijstaan.

Zo kunnen wij ondersteunen in de communicatie naar het publiek, zowel in de vorm van bebording als het organiseren van workshops of presentaties. Wij bieden begeleiding door een ecologisch deskundige en werkprotocollen bij uitvoerende werkzaamheden op terreinen met invasieve exoten. Indien gewenst kunnen wij ook (een deel van) de werkzaamheden, zoals kleinschalig grondverzet, voor onze rekening nemen.

Contact
Actueel
  • Samenspeelplein Eindhoven

    Samenspeelplein Eindhoven

    Bij Spilcentrum De Keverberg legden wij dit jaar een samenspeelplein aan. Kinderen met en zonder handicap worden op dit groene schoolplein gestimuleerd om samen te spelen en te leren.

    Lees meer...

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: